meb ders sınav

10.Sınıf 1.Dönem 2.Psikoloji Test Yazılı Cevapları

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Psikoloji Yazılı Soruları » 10.Sınıf 1.Dönem 2.Psikoloji Test Yazılı Cevapları
Psikoloji Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 10 Mart 2014 tarihinde güncellenmiş ve 767 views bu yazıyı okumuştur.

10.Sınıf Yazılı Hazırlık Psikoloji dersi ile ilgili 1. Dönem 1.yazılı, 2.yazılı soruları orhankalem.com sitesinde yayımlanmıştır. 2013 2014 eğitim öğretim yılında psikoloji dersi yazılı sınavlarında karşınıza çıkabilecek meb öğretmen ve öğrenci için örnek yazılı soruları özgün bir yapıda hazırlanmıştır. Lise 2, psikoloji dersinin sözel ağırlıklı bölümlerde okutulduğu bir sınıf seviyesidir. Psikoloji dersi sınavlarında karşınıza çıkabilecek soru tarzlarının bulunduğu yazılı sorularımızdaki sorular kolay, orta ve zor seviyelerindedir. Psikoloji dersinden 1. Dönem 2 yazılı, 2. Dönem 2 yazılı yapılmaktadır

… İMAM HATİP LİSESİ

psikoloji yazılı soruları

… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 

10. SINIFLAR PSİKOLOJİ DERSİ

2. SINAV SORULARI

1-  Tek şeker atılmış bir bardak çaya bir şeker daha atılırsa çayın tadındaki değişme fark edilebilir. Fakat bir sürahi limonataya fazladan bir şeker atıldığında limonatanın tadındaki değişme genellikle fark edilemez.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A- Fark eşiği kişiden kişiye değişir.

B- Fark eşiği uyarıcının şiddetine ve miktarına bağlı olarak değişir.

C-  Duyum, algı için gerekli fizyolojik bir süreçtir.

D- Duyumların anlamlandırılması kişiden kişiye değişir.

E-  Uyarıcılar karşısında duyarlılık her organizmada aynı şekilde görülmez.

 

2-  Bir kimsenin alacakaranlıkta yerdeki bir cismi fare gibi görmesi illüzyona; bir diğerinin, elinin üzerinde minik fillerin yürüdüğünü görmesi ise hallüsinasyona örnektir.

Buna göre, hallüsinasyonu illüzyondan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?

A- Şiddetine

B- Karmaşıklığına

C-  Dikkati çekme derecesine

D- Fiziksel konumuna

E-  Nesnel gerçekliğine

 

3-  İçinde bulunduğumuz ortamın sıcaklığı 15 derecen 16 dereceye çıkarıldığında bu durumun farkına varamayız ancak oda sıcaklığı 15 dereceden 20 dereceye çıkarıldığında, sıcaklık artışının farkına varabiliriz.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A- Uyarıcının niceliğinin farklılaşma eşiğini etkilemesi

B- Aşırı uyarımın algılama düzeyini azaltması

C-  Uyarıcı sayısının algıda seçiciliği etkilemesi

D- Organizmanın uyarıcılara bir süre sonra tepkisiz kalması

E-  Uyarıcıların üst duyum eşiğini aşması

 

4-  Maslow, insan güdülerini hayvan güdülerinden bazı yönlerden farklı olduğunu savunmuş ve insan güdülerini bir piramit gibi aşamalı bir düzen içinde düşünmüştür. Ona göre temeldeki bir güdünün gereksinimleri karşılanmadan bir üst düzeydeki güdü ortaya çıkmaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi en son ortaya çıkabilecek bir gereksinimdir?

A- Güvenlik içerisinde olma

B- Tehlikelerden korunma

C-  Kendini gerçekleştirme

D- Beslenme

E-  Bir grup üyesi olma

 

5-  Bir insanın soğuk havada titremesi, sıcak havada terlemesi onun yaşamsal faaliyetinin devamı için ortaya koyduğu fizyolojik bir tepkidir.

Bu parçada örneklendirilen fizyolojik tepki aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

A- Motivasyon ( Güdülenme )

B- Hipnotik durum

C-  Aşırı uyarılma

D- Homeostatis ( Dengelenme )

E-  Duyusal uyum

 

6-  Organizmayı belirli bir amaca yönelik davranışa iten sürecin tümüne güdülenme denir.

Aşağıdakilerden hangisi güdülenme aşamalarından biri değildir?

A- İhtiyaç

B- Dürtü

C-  Doyum

D- Güdü

E-  İçgüdü

 

7-  Uzay uçuşu yapan astronotların dünyayla sürekli iletişimlerini sağlayacak bağlantılar yapılır. Astronotlar istedikleri zaman yakınlarıyla görüşüp konuşabilir, istedikleri maçı, tiyatroyu, konseri izleyebilirler.

Aşağıdakilerden hangisinin oluşturacağı olumsuz sonuçları önlemek amacıyla böyle bir ortam oluşturulmaktadır?

A- Duyarsızlaşmanın

B- Yetersiz uyarılmanın

C-  Duyusal uyumun

D- Aşırı uyarılmanın

E-  Farklılaşma eşiğinin

 

8-  Aşağıdaki davranışlardan hangisi sosyal güdülerle açıklanabilir?

A- Tehlikeyle karşılaşan kişinin kendini kurtarmaya çalışması

B- Ergenlik çağına gelen bir gencin karşı cinsten birine ilgi duyması

C-  Uzun süre uykusuz kalan birinin bir toplantıda uyuyakalması

D- Bireyin beğenilmek amacıyla güzel giyinmeye özen göstermesi

E-  Acıkan kişinin yemek yemek için sabırsızlanması

 

9-  Bir koşucunun, antrenman sahasına giren köpekten kaçarken 100 metreyi 10 saniyede koştuğu, antrenörü tarafından kaydedilmiştir. Ama bu koşucu daha önce katıldığı yarışmalarda aynı mesafeyi hiçbir zaman 12 saniyenin altında koşamamıştır.

Koşucunun 100 metreyi 10 saniyede koşması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A- Alışkanlıkların terk edilmesi zordur

B- Bazı stresler başarıyı engeller

C-  Güçlü motivler enerjiyi artırır

D- Herkesin koşucu olma potansiyeli vardır

E-  Öğrenilmiş çaresizlik hedeften uzaklaştırır.

 

10-  “Açlık insanları inançlarından bile edebilir”.

Yukarıda bahsedilen görüş, aşağıdakilerden hangisine dayanmaktadır?

A- Doyumsuzluk, huzursuzluk ve gerginlik yaratır

B- Eksiklik duygusu içinde olan kişi, bunu gidermek için başka bir alanda inatla çalışır.

C-  Koşullar ne olursa olsun, insan inançlarına bağlı kalmalıdır

D- Çatışma durumunda çoğunlukla fizyolojik güdüler ( motivler ), sosyal güdülere ( motiv ) üstün gelir.

E-  Gereksinimlerin giderilmemesi, organizmayı aşırı etkinliğe sürükler.

 

11-  Bir psikolog sakin bir köy ortamından şehre göç eden bireyler üzerinde yaptığı araştırmasında, ilk zamanlar bireylerin hava kirliliği ve aşırı gürültüden şikâyet ettiklerini, fakat daha sonra şikâyetlerin ortadan kalktığını ve bireylerin bu durumdan rahatsız olmadıklarını gözlemlemiştir.

Yukarı da anlatılan durum aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A- Alışma

B- Güdülenme

C-  Şartlanma

D- Algı yanılması

E-  Algının yönlendirilmesi

 

12-  Geceleri gökyüzüne bakıp ayı seyretmiş olanlar fark etmişlerdir; Ay, tepemizdeyken daha küçük, ufuktayken daha büyük görünür. Ancak yine de ayın zihnimizdeki büyüklüğü değişmez. Değişik durumlarda değişik büyüklüklerde olmadığını biliriz.

Yukarıda ki durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A- Algı yanılması

B- Şekil zemin ilişkisi

C-  Algıda seçicilik

D- Algıda organizasyon

E-  Algıda değişmezlik

 

13-  Organizma için hoş olmayan uyarıcıların ortamdan çekilmesine olumsuz pekiştirme denir.

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz pekiştirme işlemine örnektir?

A- Odasını toplayan çocuğa çikolata verilmesi

B- Odasını toplamayan çocuğun haftalık harçlığının kesilmesi

C-  Odasını toplamayan çocuğun, TV izleme hakkının 1 günlüğüne kaldırılması

D- Odasını toplamayan çocuğun azarlanması

E-  Annesinden azar işitmemek isteyen çocuğun odasını toplaması

 

14-  Aynı konseri dinlemeye giden kimselerden bazıları gerçekten müzikten hoşlandıkları için, bazıları da eşlerinin ya da çocuklarının hatırı için, bazıları ise sadece giyimlerini göstermek ya da müzik sever görünmek için bu davranışı sergileyebilirler.

Buna göre aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılabilir?

A- Bazen farklı güdüler, farklı kişilerde aynı davranışlara neden olabilir.

B- Bazen aynı güdüler farklı kişilerde, farklı tepkilere neden olabilir.

C-  Fizyolojik güdüler sosyal güdülere göre daha karmaşıktır.

D- Fizyolojik güdülerin tatmin edilmesi, sosyal güdülerin tatmininden daha zordur.

E-  Fizyolojik güdülerin şiddetini ölçmek, sosyal güdülerin şiddetini ölçmekten daha kolaydır.

 

15-  Organizmanın birden fazla uyarıcı içerisinden yalnız birine dikkatini yöneltip, onunla ilgili uyarıcıları algılamasına, algıda seçicilik denir.

Algıda seçicilik ile ilgili verilmiş örneklerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

A- Öğretmeninin beğenisini kazanmak isteyen öğrencinin sınıfta ders dışında başka bir şeyle ilgilenmemesi

B- Ağlayan bir çocuğun sesinin duyulmasıyla sesin geldiği tarafa bakılması

C-  Uzun boylu öğrencilerin arasından kısa boylu öğrencinin hemen fark edilmesi

D- Siren sesi çıkaran ambulansa bakılması

E-  Karla kaplı bir zeminde siyah kedilerin daha çabuk fark edilmesi

 

16-  Uyarıcıların sinir uçlarındaki alıcı hücreler vasıtasıyla beyine gönderilmesine duyum, beyine ulaşan uyarıcının anlamlandırılmasına ise algı denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi algı değildir?

A- Yediğimiz meyvenin portakal olduğunu anlamak

B- Dışardan gelen sesi işitmek

C-  Gördüğümüz taşıtın taksi olduğunu anlamak

D- Dokunduğumuz cismin demir olduğunu fark etmek

E-  İşittiğimiz sesin motosiklet sesi olduğunu anlamak

 

17-  Maslow’a göre kendini gerçekleştirme, tüm yetenek ve nitelikleri aktif olarak kullanmayı ve tüm potansiyeli geliştirip gerçekleştirmeyi içeren en yüksek derecedeki insan gereksinimidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştirmiş bireyin özelliklerinden birisi değildir.

A- Davranışlarında sadelik ve doğallık egemendir

B- Demokratik bir karaktere ve yaratıcılığa sahiptirler.

C-  Diğer insanlar hakkında, arkalarından konuşurlar.

D- Lüks bir yaşam biçimini istemezler

E-  Fiziksel ve psikolojik özelliklerini olduğu gibi kabullenirler.

 

18-  Fizik sınavından önce Ferhat, Engin’e dün çok hastalandığını ve sınava hiç hazırlanamadığını söyleyerek, sınavda kendisine kopya verip veremeyeceğini sorar. Engin ise “kopya veririm ancak sende bana matematik sınavında kopya vereceksin” der.

Kolhberg’in Ahlak gelişim Kuramına göre Engin hangi ahlaki evrededir?

A- İtaat ve ceza eğilimi

B- Kanun ve düzen eğilimi

C-  Araçsal ilişkiler eğilimi

D- Evrensel Ahlak ilkeleri eğilimi

E-  Sosyal sözleşme eğilimi

 

19-  Duyu organları yönüyle sağlıklı, iki farklı bireye dinletilen aynı sesi, bireylerden biri hiç işitmezken diğeri çok düşük düzeyde de olsa işitmiştir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Fark eşiğinin bireysel farklılık göstermesi

B- Duyum eşiğinin bireysel farklılık göstermesi

C-  Algı alanının genişliği

D- Algısal seçiciliğin farklılığı

E-  Duyusal uyum düzeyinin farklılığı

 

20-  Başka çevrelerde yetişmiş on dokuz aynı yumurta ikizi incelenmiştir. Bunların hepsi de fiziksel olarak birbirine benzemektedir. Birlikte yetişen ikizlerin zekâ bölümlerindeki fark, ortalama 5 puan kadardır. Birbirinden ayrı yetişen ikizlerde ise bu fark 8 puana kadar yükselmektedir.

Yapılan bu araştırmaya göre kalıtım ve çevre ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A- İnsan davranışları üzerinde sadece kalıtımın etkisi vardır

B- İnsan davranışları üzerinde sadece çevrenin etkisi vardır

C-  Kültürel çevre fiziksel çevreden daha baskındır.

D- İnsan davranışları üzerinden hem kalıtımın hem de çevrenin etkisi vardır

E-  Kalıtım ve çevrenin davranışlar üzerinde etkisi yoktur.

  Sınav Süresi 40 dakikadır.

Cevaplarınızı optik alana işaretlemeyi unutmayınız…

Samet AKTAŞ

Felsefe Grubu Öğretmeni

PSİKOLOJİ VE PSİKOLOJİ TELAFİSİ

1.      B

2.      E

3.      A

4.      C

5.      D

6.      E

7.      B

8.      D

9.      C

10.  D

11.  A

12.  E

13.  E

14.  A

15.  A

16.  B

17.  C

18.  C

19.  B

20.  D

Psikoloji Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


7 × = 49

İlgili Terimler : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,